něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 15. 7. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
1.7.2013
Přes nové mosty


Kdo odejme boty z nohou a udělá první krok?

Mosty spojující starý svět se pomalu hroutí, již smyslu svého pozbyly.

Poslední naivní zástupy využívají závěrečné chvíle pro nostalgické pokochání.

Na pozdrav mávám z druhého břehu a tuším závan samoty.

Hlubina polapila padající kusy společně s pošetilci nedbajícími dramatické změny v okolním cyklu, po kterém se melodie rozbouří ve vášnivém přednesu nového světa ve světlu duše.

Je třeba modernizovat spojnice, nedá se spoléhat na pevnou zem.

Ticho se stalo klíčem pro ty pozorné, bez úpadku není možné vzlétnout.

Jako ptáci na nebi se usazují slova povstávající z předešlého prázdna, pro něž bylo nutné mnohé obětovat.

Člověk poznal ticho a teprve teď je skutečně schopen tvořit částečky průlomu z předchozího prachu.

Ruce stoupají v majestátním duchu pozvolna vzhůru a dotýkají se perutí.

Malý člověk čeká na návrat donekonečna přehrávaných motivů a zbůhdarma pláče před vlastní omezeností.

Světlo, tma.

Polední vánek po dlouhém oddaném čekání naplnil mou víru a vpustil k mé existenci nové nalezence.

Kdo z nich najde svou skutečnou odvahu pro nutné odhození role pozemšťana?

Kdo odejme boty z nohou a udělá první krok?


28.6.2013


<Rogo>
Sdílejte: