něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 20. 07. 2020 na slet č.30 v 19h do klubu Paliárka.            

O povinnosti a vůli (úvaha, Pan Žu) • Unde malum (úvaha, Pan Žu) • (bez názvu) (úvaha, Pan Žu) • (bez názvu) (úvaha, Pan Žu) • V zrcadle (poezie, Pan Žu) • Jakub Jelínek je občan státu (úvaha, Pan Žu)

12.5.2017
Jakub Jelínek je občan státu

Jakub Jelínek je občan státu. Celým jménem Vážený pan Bc. Jakub Jelínek, DiS., nar. 9.4.1987 v Praze, tituly nepoužívá. Byl vychován svými rodiči, oženil se za Markétu rozenou B. (zvláštní složka), vystudoval Tvorbu textu a Filosofii, zdědil část domu na Kladně, kam se odstěhoval, zanechal studia, v r. 2017 si samostatně vydělává jako vývojář webových stránek. Má pravděpodobně 183 cm na 65 kg, do r. 2017 bez větších zdravotních problémů.


Jakub Jelínek je faktum dějin v některých jejich výkladech, je pojmem pro ohraničený děj a zastřešujícím označením pro evidovanou složku dat.


Jakub Jelínek je (nepříliš originálním) autorem filosofického systému, který ovšem nepublikoval, snad možná s výjimkou své bakalářské práce. Tento systém vychází z buddhismu, v němž nachází místo pro křesťanský pojmem lásky (u JJ s velkým L) i spinozovský pantheismus, tedy ztotožněním pojmu Boha s pojmem přírody, v případě našeho autora s pojmem Vesmíru. Stejně jako v kantianismu je zde dobro v jednání otázkou výhradně principu tohoto jednání. Láska jakožto princip zakládá dobré jednání a stojí v protikladu k sebestřednosti, která zakládá jednání špatné, jsouc sama založena v klamu ega. Tato Láska jako protipól ega je láskou bez touhy (nároku, závislosti). Jedná se údajně o konkrétní lásku k druhé bytosti, která je zároveň prožíváním jednoty Vesmíru, tedy Boží jednoty. Dobro je v tomto systému otázkou výhradně principu jednání, tedy nelze hodnotit pozitivně fakta (objekty). 

6.3.2015
V zrcadle

Hledíš-li na sebe, buď zrcadlem.

Jen tak spatříš fraktál.

28.2.2015
(bez názvu)

Všechna má jména jsou pseudonymy.

11.2.2015
(bez názvu)

Vše, co dělám, je provokace.

11.2.2015
Unde malum

Když dáte lidem možnost něco někam napsat, velká většina napíše své jméno. Proč? A není i řeč zvířat podobná? Neznamenají jejich zvuky nejčastěji právě: jsem tady?
Sebestřednost: něco, s čím se každá bytost rodí. Klam ega, dávající životu jeho dramatičnost; vrozený hřích, zkouška. Špatně položená otázka: proč je zlo?, která měla znít: proč je život? Protože je sebestřednost.

30.11.2014
O povinnosti a vůli

Mnozí si bohužel ještě myslí, že

to, co mají dělat,

je něco jiného, než

to, co chtějí dělat.⇡nahoru⇡