něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 18. 3. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
9.2.2024
Loď Bláznů
Moře si může být rozbouřené, jak jen mu libo.
Smýkat lodí svéráznou, barevnou, tam a sem.
Jí se nemůže přihodit věru ničeho zlého.
Již jen s tou posádkou bláznivou, jejímž členem také jsem.
Plavíme se na truc celému velkému, širému světu.
Pestrobarevné prapory vlají k naší neskonalé radosti.
Ti, kdo nás znají, vědí. A těm co ne, to stejně nevysvětlíme.
Není to zapotřebí. Samotnou plavbou, činíme zadosti.
Jedna Loď bláznů, zmítaná na nevyzpytatelných vlnách života,
už vlastně neví, odkud vyplula a kde by měl být plavby cíl.
Vždyť sama plavba je smyslem i cílem, poháněna dobrým povětřím.
Jen tento jediný smysl Lodi bláznů ještě zbyl.
Napnuté plachty, s vírou a nadějí, hledět až za obzor.
Nikdy se neztratí, nepotopí, naše přízračná Loď bláznů.
I ty můžeš nastoupit, přidat se k výpravě, zažít mnoho
bezprostředních dobrodružství života, nebo dál žít v prázdnu.


⇡nahoru⇡