něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 20. 5. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
12.5.2017
Jakub Jelínek je občan státu

Jakub Jelínek je občan státu. Celým jménem Vážený pan Bc. Jakub Jelínek, DiS., nar. 9.4.1987 v Praze, tituly nepoužívá. Byl vychován svými rodiči, oženil se za Markétu rozenou B. (zvláštní složka), vystudoval Tvorbu textu a Filosofii, zdědil část domu na Kladně, kam se odstěhoval, zanechal studia, v r. 2017 si samostatně vydělává jako vývojář webových stránek. Má pravděpodobně 183 cm na 65 kg, do r. 2017 bez větších zdravotních problémů.


Jakub Jelínek je faktum dějin v některých jejich výkladech, je pojmem pro ohraničený děj a zastřešujícím označením pro evidovanou složku dat.


Jakub Jelínek je (nepříliš originálním) autorem filosofického systému, který ovšem nepublikoval, snad možná s výjimkou své bakalářské práce. Tento systém vychází z buddhismu, v němž nachází místo pro křesťanský pojmem lásky (u JJ s velkým L) i spinozovský pantheismus, tedy ztotožněním pojmu Boha s pojmem přírody, v případě našeho autora s pojmem Vesmíru. Stejně jako v kantianismu je zde dobro v jednání otázkou výhradně principu tohoto jednání. Láska jakožto princip zakládá dobré jednání a stojí v protikladu k sebestřednosti, která zakládá jednání špatné, jsouc sama založena v klamu ega. Tato Láska jako protipól ega je láskou bez touhy (nároku, závislosti). Jedná se údajně o konkrétní lásku k druhé bytosti, která je zároveň prožíváním jednoty Vesmíru, tedy Boží jednoty. Dobro je v tomto systému otázkou výhradně principu jednání, tedy nelze hodnotit pozitivně fakta (objekty). 

<Pan Žu>
Sdílejte: