něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 25. 01. 2021 na slet č.04 v 19h do klubu Paliárka.            
24.1.2020
soumraku!
někdo zapálil stoh
oři zaržáli a napli pobočnic
hoří i hloh
a v soukolí
úbory slunečnic
je cosi temného v odjezdu tohoto vozateje
jehož pohled jiskří
 
sním odjíždí den
a dostavník noci
koly boří zemi pronikavě
v šelaku hvězdy plají
 
slabý větřík pomazlí
tvář opožděnce v polích
a zaježí kůži na zátylku
soumraku!
promítáš nebe báni pod kloboukem
Soumraku!
promítáš nebe báni pod kloboukem
a jakých to dveří bereš za kliku?
<kolemjdoucí>
Sdílejte: