něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 20. 5. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
16.12.2012
O Tao a ctnosti, kapitola 57 a 75

Mám dvě oblíbené knihy, jednou z nich je Tao Te Ting!

To k politickým komentářům.

 

57. kapitola

Spravuj zemi s opravdovostí

používej vojska s důmyslností

získávej svět nevměšováním.

Odkud vím, že tomu tak má být?

Odtud:

 

Čím víc je ve světě zákazů a zápovědí,

tím víc lid chudne.

Čím víc je ostrých nástrojů mezi lidem,

tím víc je zmatků v zemi.

 

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,

tím více vzniká výmyslů a výstředností.

Čím více se vydává zákonů a nařízení,

tím více je zlodějů a lupičů.

 

Proto praví moudrý:

Já nezasahuji a lid se sám rozvíjí,

setrvávám v klidu a tichu a lid se sám napravuje.

nevměšuji se a lid sám od sebe prospívá

nic si nežádám a lid si sám uchovává jednoduchost.

 

75.

Lid hyne hlady,

protože nadřízení vymáhají příliš dávek.

Lid se těžko spravuje,

protože nadřízení příliš zasahují

Lid bere smrt na lehkou váhu

protože musí příliš usilovat o život.

 

zdaž ničím nezáviset na životě

není vzácnější než přeceňovat život?

 

překlad Berty Krebsové

<William>
Sdílejte: