něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 17. 4. 2023 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
13.1.2013
Hromádky jablek

Bezprizorní nejistota pošetilých vět

veskrze zkrvácená

na prstech

a stěna v prostoru

břeh

a pěna na mostech

 

hromádky jablek

na našich kompostech

a pod lampičkou odposlech.

 

Už jsem na doslech

Tvůj plamen sem došleh

a tvoji služebníci na oslech

kreslí po zdech

 

což, pravda, stojí za povzdech

což, pravda, stojí za posměch

v náš prospěch.

<Jaroslav Alétotaky>
Sdílejte: