něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 18. 3. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
25.5.2014
Najít větu

Najít nemoc doby
je prací filosofa
když čte.

Větří blízkost nemoci, když otevírá knihy
na nichž si doba ustlala
a třeba jednou
najde nejen knihu
ale i přesnou větu.

Nebude to jen lež.
Bude to lež, které všichni věří
ale nejen lež, které všichni věří:
bude to lež, které nejde věřit
kontradikce, nesmysl na první pohled.
Autor ji napsal se zavřenýma očima
a čtenáři přeskočili
jako by to byla tautologie.

A doba je slepá.
Doba není bytost.
Doba umí jen bloudit.
Pokrok patří bytosti, ne době.
Práce filosofa, když píše
je vyvést dobu zpět na cestu
z níž je slepých uliček bezpočet
a po níž dojde jen bytost.
Jen bytost má oči k vidění.

Filosof nemusí říct více, než „Hle!“
vystavit nesmysl
zopakovat ho.
Tak léčí bez dalších účinků
Ale to je přeci práce básníka.

<fanky>
Sdílejte: