něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 09. 12. 2019 na slet č.50 v 19h do klubu Paliárka.            
21.11.2014
Chvála pomalosti

 

Zastav se, příteli, a poslechni mou řeč

Zklidni svou mysl a šetři sil

Vždyť lepší je volný stav nežli křeč

Nežli rachot strojů je tanec víl

 

Ať kouknu kam kouknu všude davy pomatenců

nepřítomných neklidu přívrženců

Kdekterý klopýtá o prvého, lecjaký padá do prachu přez druhého

Za lomozného zvuku železného šrotu

Příteli, ty skutečně nemáš zapotřebí hrát si na holotu

Stavíš li zeď, opatrně ber do ruky každý kámen a promlouvej s nimi

než uvězníš je v maltu

Sádrokarton nudí i mě

A rovina je na hovno, každé dítě to vidí

Víc zdí, víc cesty, víc cesty, větší bol

Jeden na mě volá: Chlape, nesháníte zedníka, vida moje zabílené kamaše

A v druhém uchu slyším: Půjč mi prachy, seš mým kámošem

Avšak v rachotu lhostejnosti, bych to jen těžko slyšel, kdyby mi neřvali v moje slechy

Další křičí, buď tam v sedum,

jiný brečí:

už se to nikdy nestane, jen mě nevyhazuj z práce , pane

…no jo, ale co já mám s tebou dělat, dí ústa předákova

Prvnímu tečou slzy jako hrachy, bojí se že ho vykopnou z vesmíru

Řev, lomoz, nářek a třes, světla, sirény a dým z otrávených cigaret

Není už země peklo, proč správce dopustil tu změnu, proč opustil ho duch?

Kde je radost, kde je moudrost, kde je chvala pomalosti?

 

Zastav se, příteli, pozoruj ticho a dej srdci ples

Vsuň do řeči klid a v pohyb svůj noblesu

Žebrákům dej vše co máš dnes

Ať sami přijdou ke svým děsům

 

Protože, kdo chce tam pomožme mu tam

Život je nejlepší učitel

Každého umoudří příběh a dobrodružství

Najdi v sobě lásku, ta jediná, čím víc jí dáš, tím víc jí získáš

Peníze nám podstrčili za ní, a sedíme na nich jako na sádrovém vejci slípka

 

Zastav se, příteli, poslouchej ticho a ve tmě vynikne i malé světlo

Nedívej se vzad, ni vpřed, dávej a přijímej, avšak věz!

Kdo je tím dárcem a kdo tím příjemcem?

Kdo dává jabloním plody a šípkům barvu

Kdo podbízí se tvému oku?

Kdo tiskne se nejskromněji, až v nitru tvého srdce, aby nerušil tě při hře?

 

Zastav se příteli a poslouchej

Jak jinak chceš poučit a vyvést z hříchu

A hřích jsi ty, je to tvůj strach a tvůj soud

Dotud trpný bude tvůj osud, dokud budeš bránit vodě téct a ohni hořet vzduchem a v popelu země neuvidíš pomíjivost

 

Radujte se!

 

Ať andělé se sem nemusejí znovu rodit a napravovat věci lidské

Nebuďte je z jejich snění blaženosti

 

Těšte se!

 

S vílami elfy i chauny

Těšte se z krásy stvoření a sami tvořte k jeho uctění

 

Milujte se!

 

Láska zdraví v druhém Boha

 

Bázněte!

 

…a bažte po dobrotě, po harmonii tónů,

kakofonie je příprava k symfonii,

bolest k uvolnění

 

Neblázněte lidi, ale opěvujte a opisujte Boží jména!

 

Chalem chalem, milucham, od ucham k ucham, mučačachu, květovzor, všehomír, kde nic tu nic, suchopýr, ambrózie, slunce, země, všechna lidská jména, hle beruška!, totalizátor, osvoboditel, Rocco, porno….rokoko????

 

Hledáme psa podle vrtícího se ocasu

Marná snaha, pes se vrtí, ocasem ani nehna

Chceme mít v očích světa krásu

Avšak marně pitváme se mezi stehna

 

Modlitba: 


Jsem král, jsem král, celého světa jsem pán

Kam oko dohlédne statek můj, boží stáj

Však když se chopím vidlí, mezi hovny se zabydlím

Trny se stanou jedovatými a žena dobrá mě opustí

Když jako pohůnek se popustím

Když hrnu se zastřihovat růže

Králem jsa, ničit nedopustím


Na krásu se hledí, kraása se žije!

 

<Kolemjdoucí>
Sdílejte: