něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 27. 06. 2022 na slet č.26 v 19h do klubu Paliárka.            
25.11.2014
Otevírám

Knoflíky na košili
jako oči.
Násilím ti je otevírám.
Škvírou v látce
uniká lidské teplo.
Nalepíme přírodu zpátky do města.
Proklejeme starou noc,
zestárlou až na okraj svítání,
popálenou žárem nemocných chodidel.

Nová slova těžké vytvořit,
vysochat z myšlenek,
vymodelovat z písmen.
Tak používáme z pohodlnosti ta stará,
léty a staletími vybroušená,
pravé drahokamy v koruně řeči.
Novým slovům se nedá věřit.
Jako duši za skly brýlí
černých jako dveře předpeklí.

<AN'>
Sdílejte: