něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 23. 12. 2019 na slet č.52 v 19h do klubu Paliárka.            
1.1.2015
Osvěta

 

Uvízli jsme v tomto labyrintu světla

Co nás dělí od pravdy, jen škvíra světlá

Dbej poutníče útlosti svého pasu

Kdo hledáš mimo jsoucnost spásu

Ach ouvej, zde dojetí, strast i smrt

Nenalézáš, ač podnikls již hluboký tu vrt

Podstata všeho skrývá se pod lampou

Tam vězí vypínač plátna se svou tlapou

Sem, chlapče leze se prý dírou chlupatou

Pryč však neodejdeš hrobníkovou lopatou

Hubaf!, touha, krmí tvoje přítomenství

O pravdě hovoří jen sprosté podobenství

Pták tvě duše bez křídel v hmotě se uhnízdil

Tak, romantik, v osidla umístil

Svůj šat i tělo toho koho kryje to roucho

Jazyk, dotek, oko i ucho

Z druhé strany dá se říci

Proč nepojíst sladkou tu píci

Vždyť co, lepší malý v hrsti, než velký na topolu

Za trochu štěstí, snadno strpím trochu toho bolu

Milný, ty který tomu tolik věříš

Počkám si na to, až se vzbudíš

Tvá hlava ač prý není jen věšák čepice

Tvá duše jen flusem pro Touhy slepice

Milý je ti hnilobný tu zápach

Vždyť, pravda, život bují ve všech stoupách

Ale přece pozor na ty slepice

S chutí serou na nebeský stupnice

Cestou hore bývá kluzko

Čím větší cit tím větší ouzko

Pozer dej na pád a na jeho bolest

V něm je ukryta jen další lest 

<Kolemjdoucí>
Sdílejte: