něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 08. 02. 2021 na slet č.06 v 19h do klubu Paliárka.            
13.2.2015
KLERIKA

Tak jako vlk beránka láká svým něžným zpěvem

cinkáním rajských zvonců a vřelým bekotem

Vůní svěží trávy a rozkvetlou pastvinou

tak i my v rouše bezelstných výtáme tě u svatostánku veselým rytmem

oslepíme tvůj rozum a ponoříme tě do vlažné vody prostoty

A zažehneme plameny naší akce

abychom tě nesplašili rychlým ohřevem

zatímco extáze uvrhne tě v klidné pohupování

my budeme pojídat z tvého měknoucího těla

Protože naší potravou je tvoje libovost

Pozvolna obereme tvoje údy a vysajeme morek z tvých žeber

Ty lidská bestie, tvá lebka mozku džber

a z toho džberu víno budem pít

Zatímco se budeš pohupovat v extázi

Budem čerpat sílu ze zahrad čerstvě poražených panen

Zatímco budeš kdesi cestovat

Přijdeš o místo kam se vracet

Uvolni své tělo, ať neublížíš chuti

A pojez s námi z rajského

Není nic než extáze a stvořitel ti dal ústa i jazyk

abys ochutnal rozkoše v zahradě

Tedy tanči a neohlížej se 

je jen jedna cesta po které kráčíš

<Kolemjdoucí>
Sdílejte: