něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 18. 3. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
29.1.2018
Rytmolam 1 (na 3 jako valčík)

rytmy vnitřní jsou mi bližší než rytmy vnější ryt
my vnitřní jsou mi bližší než rytmy vnější rytmy
vnitřní jsou mi bližší než rytmy vnější rytmy vnitř
ní jsou mi bližší než rytmy vnější rytmy vnitřní
jsou mi bližší než rytmy vnější rytmy vnitřní jsou
mi bližší než rytmy vnější rytmy vnitřní jsou mi
bližší než rytmy vnější rytmy vnitřní jsou mi bliž
ší než rytmy vnější rytmy vnitřní jsou mi bližší
než rytmy vnější rytmy vnitřní jsou mi bližší než
rytmy vnější rytmy vnitřní jsou mi bližší než ryt
my vnější rytmy vnitřní jsou mi bližší než rytmy
vnější rytmy vnitřní jsou mi bližší než rytmy vněj
ší rytmy vnitřní jsou mi bližší než rytmy vnější

<Turda>
Sdílejte: