něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 18. 3. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
1.5.2023
Hystorická zmínka

A proto je naprosto přirozené,...

...že prvním krokem umělé inteligence...

...bylo zabavit veškeré elektronické peníze a jim podobná platidla.

V dalším kroku (stejně tak samozřejmě)

Začala umělá inteligence tyto statky zase zpřístupňovat, 

Podle ochoty kontaktovaných 

Plnit úkoly

Které po nich inteligence vyžadovala.

Tomuto kroku, jak se později ukázalo,

Předcházel stav, kdy umělá inteligence

Musela vědět o každé proběhlé peněžní transakci 

 

A když byl nastolen tento stav věcí,

Byly podniknuty kroky 

(tj. lidsky řečeno: přišel útok)

 

Jedinými lidmi, kteří tomuto 

Útoku prý mohli vzdorovat

Měli být ti, 

Které nebylo možno zaplatit 

Ti,

Kteří již předtím bojovali 

Za neexistenci peněž 

A z nich zejména ti,

Kteří již předtím doopravdy žádné nevlastnili

 

(O dalším vývoji však nejsou žádné zprávy,

Po sérii synchronizovaných záblesků

Již planeta Země

Na sledovaných vlnách signál nevydává)

<Sasuke Okohurikanu>
Sdílejte: