něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 13. 12. 2021 na slet č.50 v 19h do klubu Paliárka.            
23.5.2013
BÝT JINÝM

jsme jiní, páskou na koberce omotáni –
jsme slušní, přesto zhovadilí, v době, jež se bojí pravdy –
jsme jiní, nožem vyčleněni, jako nádor vypreparováni,
třebaže bujíme životem a zdravím –
jsme jiní, jsme nemocní poznáním, s křížkem na čele,
kráčíme kupředu s požehnáním, jsme hladoví, třebaže uvnitř nasyceni –
jsme do sítí lapeni, s naběhlými žílami křičíme své polopravdy –
jsme dětmi neviny, jež se k čistotě brodily přes hřích –
jsme odsouzeni, nesem si své dary jako kříž –
jsme čistí, čistší než padlý sníh, přesto smrdíme,
hlavy navoněných panáků odvracejí od nás tvář
s výsměchem,
když stojíme na okraji, jsme uboze jiní, vlastní krví nepochopeni –
jsme odděleni rybářskou sítí, tvorové k vyhynutí předurčeni,
ti, jež zvykům nepřivykli, beránčí krví pomazáni –
jsme pouhé chmýří Smetánky lékařské na okraji polních cest,
co čeká jen na Dech, aby mohlo odletět –

23. 5. 2013, Dělnická ulice, Praha - Holešovice
věnováno příteli Rogovi jako odpověď na naše tvůrčí procházky po Praze

 

<RozpičouřenáLu.>
Sdílejte: